dossier

Ordet dossier i gallicism, det vill säga en term från det franska språket som används på andra språk, särskilt spanska. Detta hänvisar till filen eller serien av dokument, som ansvarar för att specificera vissa aspekter av en person, grupp, institution, projekt, bland andra. Vid andra användningar av ordet konstateras det vara baksidan av ett säte; den på vilken ryggen stöds. Dessutom kallas lätta kartongmappar, där information om samma ämne grupperas, en dossier.

dossier

Dossier kan då ses som ett slags synonym för både ordarkivet och för säkerhetskopiering . I dessa sinnen används den första av dessa inom en mängd fält, bland vilka datavetenskap sticker ut. Inom operativsystemen, som en del av det växande behovet för användare att ha en organisation som är mycket enklare och lättare att komma åt, infördes så kallade kataloger, virtuella mappar där alla typer av filer kunde lagras. Ett annat tillvägagångssätt för termen är att där filerna konverteras till filer, en slags historia för enheten eller personen som undersöks.

Dokumentationen som ryggstöd eller ryggområde på en stol eller stol är en betydelse som inte används i Castilian. Dessa involverar emellertid en serie egenskaper där objektets skönhet kan fokuseras nästan fullständigt. Ryggstöden kan ha olika former, såsom böjd, omlindad, rak eller till och med konvertibel, åtföljd av en serie detaljer som ger mer estetik till utseendet.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020