egenskap

Ordet immovable kommer från det latinska "immobilis" som betyder orörligt eller orörligt, det är bildat med prefixet "in" som betyder "nej", verbet "movere" lika med "flytta", plus suffixet "gall" som betyder möjlighet ; därför betyder dess etymologi något "som inte kan röra sig". Denna term kan tillämpas på egenskaper som inte kan flyttas eller flyttas från en plats till en annan eftersom de är fästa vid marken.

egenskap

reklam

Kallas också en byggnads- eller konstruktionsfastighet, tillverkad av en serie element som är motståndskraftiga, vilket möjliggör skapande av hus, hus, byggnader etc. och det är här som fastigheter kommer fram som är de fastigheter som är fastigheter utan möjlighet att förskjutas; de kan vara genom vidhäftning, av naturen, bland andra.

Å andra sidan hittar vi lös egendom som är motsatsen till det ovan beskrivna, eftersom det är de som kan flyttas från en plats till en annan utan att förlora sin integritet, till exempel bilar, båtar, motorcyklar etc. Men det bör noteras att fastigheter är dyrare än lös egendom, även om denna begränsning inte alltid uppfylls, men också fastigheter kan vanligtvis intecknas, men med möbler är det sällsynt när detta händer.

Denna typ av egendom kan klassificeras som egendom av natur som är marken och undergrunden; införlivande tillgångar som alla är konstruktioner; varor efter destination som är när möbler läggs till och slutligen på analogi där vi hittar inteckningskoncessionerna.

Rekommenderas

cytosol
2020
Kontinuerlig ström
2020
cherub
2020