Elektroteknik

Elektroteknik enligt dess etymologiska ursprung kommer från ordet "elektron" och översattes som "bärnsten" och suffixet -ko som kommer att betyda "relativt till", detta betyder att teknikområdet Det är den som behandlar studien och aktiviteten för elektricitet, elektronik och elektromagnetism, där den tillämpar kunskap om vetenskap, såsom fysik och matematik för att utforma system och utrustning, där de kan distribuera och använda elektrisk energi.

Elektroteknik

Elektroteknik är känd som en professionell karriär som är en del av de grundläggande områdena inom civilingenjör, där dess utveckling över tid täcker en serie discipliner som inkluderar elektronisk teknik, styrsystem, signalbehandling och telekommunikation beroende på plats och sammanhang där den används.

Under termotekniken kan det omfatta elektronisk teknik eller inte, det är den som uppstår som en underindelning och har haft en viktig utveckling sedan verkan av det termojoniska röret eller ventilen, som är ett utsläpp av elektroner orsakade av värme.

Kunskapen eller manifestationen av skillnaderna mellan elektroteknik och elektronisk teknik betraktas som den gren som hanterar problemen som är förknippade med storskaliga eller kraftelektroniska system som elektriska kraftöverföringssystem och motorstyrsystem etc.

Elektronisk teknik omfattar system med låg kapacitet som svaga strömmar, telekommunikationssystem, styrning och signalbehandling bestående av halvledare, vilket är vad som fungerar som en ledare eller som en isolator för olika faktorer och integrerade kretsar.

Rekommenderas

hushåll
2020
Babel torn
2020
förbränning
2020