Elkälla

I elektricitet kallas det en källa, det elementet med förmågan att producera en ojämn potential mellan dess kanter, eller leverera en elektrisk ström, för att andra kretsar ska fungera. Den elektriska källan klassificeras i verkliga källor (spänning eller ström) och idealiska källor (beroende eller oberoende).

Elkälla

De ideala källorna används i kretsteori för studier och uppfinningen av modeller som gör det möjligt att analysera beteendet hos elektroniska komponenter. De kan vara beroende när utgångsvärdet är proportionellt mot spänningen på andra sidan av kretsen. Denna källa beror på spänningen eller strömmen som kallas "styrvariabeln". De är oberoende när deras egenskaper inte är föremål för någon annan nätverksvariabel, även om de kan ändras över tid .

De ideala oberoende källorna klassificeras i: ideal spänningskälla, är en som orsakar en ddp ( potentialskillnad ) mellan dess terminaler konstant och oberoende av belastningen den levererar. Den ideala intensitetskällan är en som ger en konstant intensitet oberoende av belastningen den matar.

Å andra sidan skiljer de verkliga källorna sig från de ideala, när ddp de producerar beror på belastningen som de är anslutna till . De kan vara av spänning eller intensitet. Spänningskällorna är de som producerar en ddp mellan deras konstanta och oberoende terminaler på lasten som levererar eller beror på den belastning som de är anslutna till. Den aktuella källan är en som ger en permanent ström oberoende av den belastning den matar eller beroende på den belastning som de är anslutna till.

Rekommenderas

mollusker
2020
Motor eller Efferent Neuron
2020
obehag
2020