embryologi

Ordet embryologi härrör från det grekiska "ἔμβρυον" som betyder "embryo" och "lodge" av "logotyper" och "studie" . Embryologi är den vetenskap som är ansvarig för studien, bildandet och utvecklingen av embryon och nerver från gametogenes, som är bildandet av gameter med hjälp av meios från groddceller till det ögonblick då levande varelser föddes. Bildandet och utvecklingen av ett embryo är huvuddelen av utvecklingen av ett levande varelse medan det är i ägget eller i moderns livmoder, det är känt som embryogenes, detta handlar om den generativa process som leder till bildandet av en flercelliga organismer, växt eller djur, från zygoten. Detta är en standard kopplad till anatomi och histologi.

embryologi

Tillväxten av ett embryo börjar med befruktningen eller befruktningen av processen genom vilken två manliga och kvinnliga gameter smälter samman för att skapa en ny person med ett genom som härstammar från båda föräldrarna, som kommer från informationen om zygoten som är cellen som härrör från unionen. av en manlig, spermier och anterozoidkamet med de kvinnliga könscellococellerna, som identifieras som en kvinnlig gametocyt eller groddcell involverad i reproduktion. När processen slutar medan alla huvudstrukturer och organ i produkten genereras från början av den första månaden kallas embryot ett foster .

Embryologi behandlar gapet mellan prenatal utveckling, obstetrik, perinatal medicin och klinisk anatomi som ger insikt i mänskligt liv och de förändringar som sker under prenatal utveckling .

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020