enastående

Det relevanta ordet kommer från det latinska "relens o relievere", vars betydelse är "lift, lift, lift, etc." I detta fall, för att kunna säga att något eller någon är relevant, måste det utsättas för en jämförelse, vilket helst bör göras med något som tillhör samma art, det vill säga att jämföra två eller flera föremål, djur, handlingar, bland annat, " idag var tennismatchen mer relevant än förra veckan. "

enastående

För att indikera vem eller vem som är mer relevant än den andra är det nödvändigt att göra det genom att föreslå en lista med prioriteringar eller hierarkier, eftersom det som har en större grad av relevans alltid kommer att leda denna lista. Det är också viktigt att komma ihåg att relevans beror på varje individ, eftersom det som är relevant för mig inte nödvändigtvis behöver vara för dig, personligen beror allt på de prioriteringar eller livsprojekt som var och en väljer att dess utveckling, till exempel : Bland en persons smak kan teknik som en hobby och lanseringen av en ny produkt vara relevant, men för de som inte lockar uppmärksamhet kommer det inte att ha någon betydelse.

Å andra sidan, när det gäller social välfärd, måste kollektiva intressen alltid ha större relevans än en enskild individs, förstå att om det finns någon inställning till ett problem eller en situation i ett samhälle och i detta fall mottagaren är en ensam och andra medborgare skulle skadas, bör alternativet att dra nytta av ett enda ämne inte tas som riktigt.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020