encumbrance

Ordet skatt kommer från det latinska "skatt" betyder avgift, skyldighet, skatt eller hyllning som tillämpas på en egendom, dess leksikala komponenter är "gravis" hänvisar till allvarliga, tunga och prefixet "amen" indikerar att det används för att skapa substantiv. Å andra sidan är den fasta eller rörliga räntan som manifesteras i ord i en koefficient eller genom en procentsats som tillämpas på skattebasen känd som typen av skatt, denna bas är den storleksordning som är resultatet av mätningen av den beskattningsbara händelsen som ger som ett resultat skattekvoten, som är det belopp som den skattskyldiga personen måste betala för att realisera den beskattningsbara händelsen för ett attribut .

encumbrance

På detta område beror den specifika tillämpningen av termen på den gren av lagen som är i överensstämmelse med regeln, skatten kan ha olika betydelser som har olika typer av frågor såsom civilrätt som är inspirerad av principer för rättvisa och möjliggör utveckling av Lagar som reglerar verkställandet av ett företag, är skatteförvaltningen administrationen av de lagliga reglerna som underlättar staten att utveckla och utöva sina skattebefogenheter och den merkantil är den som ägnas åt att kontrollera förhållandena mellan människor, kontrakt och handlingar av handel, etc.

Skatten är resultatet av att dividera skattekvoten med skattebasen för en skatt som anses proportionerlig och är den som beskatter inkomst som är det belopp som sparas eller samlas in från en belastning som påförs personen eller en liknande inkomstskatt .

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020