etiologi

Det härrör från den grekiska "aitiologia" som betyder "att ge en anledning till"; Etiologi är den vetenskap som ansvarar för att studera och analysera orsakerna till eller orsakerna till saker . Detta koncept används mestadels inom medicin för att därmed upptäcka orsaken till sjukdomar från och med att veta deras effekter och varför . Från början när människor besöker läkare ställer han de nödvändiga frågorna för att upptäcka orsaken till sjukdomen som patienten deltar i och det är där där begreppet Etiologi kommer till full användning som använder läkaren för att Vet var, när och från vilket ögonblick du känner symptomen.

etiologi

De olika sjukdomarna för vilka en specifik orsak inte är känd sägs inte ha någon känd etiologi vid tidpunkten för att diagnostisera patienten eller studera proverna, i förekommande fall. Etiologi är viktigt i fall av en okänd sjukdom eller ett utbrott som är nytt eftersom när ursprung och orsak upptäcks kommer det att vara lättare att hitta ett botemedel eller förebyggande medicin .

Enligt mänsklighetens historia var Etiologi guldåldern för den så kallade islam eftersom det var ögonblicket då allvarliga studier av denna vetenskap började bestämma, upptäcka, behandla och utrota de sjukdomar som vi idag känner som epidemier eller pandemier. .

Rekommenderas

efterfrågan
2020
Aspiración
2020
juice
2020