evangeliet

Evangelierna är, inom den kristna tron, berättelser om Jesu Kristi verk och liv, förutom de läror som finns kvar till världen. Traditionellt hänförs dessa till Matthew, John, Mark och Luke. Dessa är grundläggande pelare i den kristna religionsläran; Detta bör noteras har sitt ursprung i den abortiska, monoteistiska tonen (han tror bara på en Gud) och kretsar i princip om handlingarna och orden från Jesus, den enda sonen till hans huvudgud. Evangeliet talar också, som det generiskt kallas, om livets början på jorden, människors uppträdande i ansiktet och serien med berättelser som tar deras ättlingar som huvudpersoner.

evangeliet

Evangeliet, som helhet, uppdelat i böcker, är de som utgör de heliga skrifterna eller Bibeln . Den här boken berättar hur Gud lovar Abraham, Isak och Jakob att deras ättlingar skulle vara den som skulle befria mänskligheten från sina synder, döende, i ära förhållanden; dessa berättelser är grupperade i det så kallade "gamla testamentet". Det är från Nya testamentet när omständigheterna för Jesu födelse börjar, hur han växer upp och lämnar hemmet tillsammans med sina undersåtar för att predika, utföra mirakel och övertyga människor att överge synd och gå med i flocken gud.

Frågan om vem som faktiskt skrev evangelierna har plågat forskare i åratal. Under de senaste åren framkom en teori där Markusevangeliet föreslås vara det äldsta och användes av de andra evangelisterna som en källa, den senaste var Johannes. De har varit daterade till omkring 65 och 100 e.Kr. C.

Rekommenderas

Ganadería Intensiva
2020
ärva
2020
Blandade företag
2020