evangelisation

Evangelisering är handlingen att predika eller dela några av de läror som finns i religiösa böcker, till exempel Bibeln, för att göra doktrin känd i områden där den inte praktiseras. Det är en nästan exklusiv sedvänja från den katolska kyrkan, även om dess protestantiska motsvarigheter också har använt denna praxis, vilket ger dem, till och med, mycket större betydelse. I allmänhet organiseras evangelistiska aktiviteter i kyrkan, som tilldelar vissa grupper för vissa platser i församlingen; På detta sätt kan meddelandet levereras på ett snabbt och organiserat sätt och försöka fånga så många människor som möjligt.

evangelisation

De första evangeliska uppdragen, som visas i Bibeln, indikerades av Jesus Kristus själv. Detta, när han skickades av Gud själv, hade som uppdrag att meddela de goda nyheterna om den nya messias ankomst, förutom att göra folket troende i Gud. Jesus med sin välkända karism övertygar män att förena sig i sin uppgift att bära Guds budskap för att ständigt bygga kyrkan. Förutom att lyda mot Jesus Kristus skulle icke-troende hjälpa till att hitta "frälsning". Det är en verksamhet som berör varje medlem av kyrkan.

I evangeliseringsprocesserna delas i princip tanken på Jesu Kristi uppståndelse, utöver lite av hans liv och arbete . Detta görs vanligtvis mycket kort och med en kort tid, eftersom lyssnaren kan bli uttråkad. På den katolska kyrkans sida, på grund av den enorma ökningen av människor som överger den kristna tron, har det beslutats att förnya evangeliseringsmetoderna, vilket gör dem liknar ett samtal om dagliga affärer.

Rekommenderas

efterfrågan
2020
Aspiración
2020
juice
2020