exponering

Det är ett ord härrörande från den gamla latinska expositìo, som betecknar handlingen att exponera något eller en viss sak, som kan vara i sikte, kan vara fixerad eller mobil, eller kan vara en muntlig redogörelse, tala och uttrycka olika tankar och idéer .

exponering

Utställningarna sträcker sig från konst till enkla elektriska eller mekaniska artefakter, i konst hittar vi en mängd olika målningar, gamla dukar, av konstnärer av vad de kallar den nya generationen, fotografering, infografik, statyer, buster av olika material och mönster, eller vad de för närvarande kallar modern konst där de uttrycker en stor variation av geometriska figurer som vid första anblicken inte hittar en exakt mening.

Det kan också göras i videofilmer som berättar historierna om någons förflutna eller om en plats, av kort varaktighet och under en definierad tid och kan presenteras i flera rum samtidigt. I ett företag görs utställningar med hänvisningar till frågor om samma företag, som visar förbättringar, dygder och kapacitet och nya förslag som presenteras på marknaden, till exempel moderna trender inom tekniska framsteg, som avslöjar de risker som kan bär när du accepterar eller gör någon sammanslagning eller förvärv i företagets framtid.

När det gäller det sistnämnda hittar vi också utställningar där utställare ger konferenser för företagsledningen, utsätter verktyg för produktiv prestanda och ledarskap, konferenser för personlig utveckling och tillväxt, liv i par, hur man kan övervinna dueller, föräldraskap i moderniteten, hur man accepterar sexualitet och andlighet bland andra i en mängd olika ämnen som orsakar intresse för att vara mänsklig som person .

Utställningarna är mycket vanliga och ofta i museer av internationell betydelse, till exempel när resterna av forntida karaktärer som är av kulturell och nationell betydelse har hittats, några av de utställningar som har orsakat det mest intressanta och som har hållit över tid, är de som hänvisar till antika Egypten, där dess stora imperium och dess imponerande majestät har visats genom tiden.

I musiken finns det några mästerliga kompositioner som fungerar som ett förspel till teman som utvecklas senare, vilket ger tillräcklig och nödvändig förväntan till lyssnarna. En exponering är en situation med överhängande risk för att göra något, som kan skada någon eller något och som kan orsaka dödsfall .

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020