exult

Kungliga akademin definierar det som överdriven glädje, glädje, tillfredsställelse, mycket spänning för något eller någon. Handlingen eller kännetecknen som visar glädje, entusiasm, glädje, upphetsning. På det religiösa området är det prat om det överdrivna beröm som Gud håller, att hitta en glädje att behaga honom, locka fred. Att vara en dygd som en kristen känner för självmedvetenhet över Guds gudomliga rättvisa, känner sig upphöjd för att få gudomlig nåd och tjänst.

exult

I vår moderna era är det ett ord med liten användning eller inte till någon nytta eftersom det ändras av ordet upphöjning, vilket betyder att berömma, lyfta fram, ge storhet eller ge värde till ett objekt, sak eller person. Ordet jublande används mest för det beröm som gavs för Gud för all den vänlighet som hans lärjungar fick, antingen för frukten av deras arbete eller för den lydnad som de gav till deras tro mot Gud; genom att känna till olika känslor kände de sig upphöjda eller upphöjda när de vann segrarna som de ägnade åt skaparen.

Ett exempel på detta var när Jerusalems murar föll, när de såg kollapsen kände de upphöjelse i sina hjärtan för ett sådant faktum och de började prisa Gud med klånande sånger av uppmuntrande tacksamhet. En av manifestationerna av skapelsens underverk demonstreras i de bibliska psalmerna, eftersom kung David berömmer poesi där han upphöjer undern över en skapelse under handen av en kärleksfull Gud.

Rekommenderas

indikator
2020
Fluid Kön
2020
Extremidades
2020