facilitator

Undervisaren är en person som hjälper och guider en process eller aktivitet, särskilt genom att stimulera människor att hitta sina egna lösningar på problem eller uppgifter. Han är också någon som gör det möjligt för något att hända. Personen som utövar detta yrke är en expert på gruppprocesser och dynamik med förmågan att utforma och koordinera workshops, arbetsmöten, metodologier, gruppteknologier, konsultation, bland andra. Undervisarens specialisering, som det latinska ordet betyder, är: ” få saker att fungera ”.

facilitator

Idag är en facilitator besläktad som lärare eller lärare i vissa länder, men det är verkligen androgogi (vuxenundervisning- lärande ) som betraktar andragogen som en facilitator eftersom han kan identifiera de enskilda kännetecknen för varje vuxen student Vilken nivå av förkunskaper har han, sina erfarenheter etc. för att fokusera handlingar så att alla delar samma nivå i att förvärva och förstå kunskap.

I affärs- eller teamarbete tillhandahåller facilitatoren implementeringen av filosofierna eller teknikerna som ska användas, och utnyttjar de olika färdigheterna hos personalen som utgör teamet. Han ansvarar för att planera, schemalägga, genomföra och styra mötena, är talesman som klargör eventuella frågor som läggs fram, noterar bidrag som gjorts samt motiverar arbetsgruppen och hanterar olika problem och besvär som uppstår i medlemmarna. av laget.

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020