fakultet

Ordet Facultad är en term som kommer från det latinska "Facultas" som betyder " makt eller kapacitet ". Detta ord kan ha olika konnotationer, en av dem är att ha förmågan att göra något, denna förmåga kan vara fysisk eller intellektuell. Å andra sidan är det den som hänvisar till utbildningsinstitutet på en högre nivå som överför kunskap om en viss karriär. På dessa institutioner utbildas människor med viss kunskap som gör att de kan utföra ett visst jobb i framtiden. Fakulteterna är flera beroenden som grupperas tillsammans utgör vad universitetet är, till exempel finns det lagskolan, medicinska skolan etc. I allmänhet är varje fakultet autonom och skiljer sig från varandra, från dekanerna som driver dem till budgeten de hanterar, antalet studenter de har, bland andra.

fakultet

Inom det juridiska sammanhanget är fakulteten rätten att en individ måste göra något, så länge det är inom den rättsliga ramen. Utan att lida någon konsekvens. Till exempel: "minderåriga har inte rätt att rösta." I allmänhet beaktas i lagens fall att allt som inte förekommer som förbjudet inom lagarna kan göras. Det finns också en annan rättslig känsla som relaterar den till kapacitet. Varje person som inte har kapacitet att genomföra en rättslig handling har inte rätt att göra det, därför kommer den resulterande handlingen ogiltig.

Det talas om fakultet när en individ har universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet för att utöva en aktivitet, till exempel en läkare har befogenhet att utöva medicin eftersom universitetet där han examen certifierar det, samma sak händer med advokaten, läraren etc.

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020