Familjevärden

Familjevärden är de principer som styr vägen att bete sig mellan personliga relationer som har en känsla, kärlek och intresse som är baserad på den ömsesidiga respekten som människor kan ha och det är den grundläggande säkerheten som kan hjälpa dem att ge, uppskatta och bestämma saker på platser med andra beteenden eller källor för tillfredsställelse och moralisk uppfyllande .

Familjevärden

Familjen är det samhälle där livslängden för en person från födelse till pubertetsvärden och korrekt användning av verktyg lärs ut, där människors relationer och familjestabilitet är grunden till frihet, säkerhet och fackförening i samhället, det är därför familjen börjar det sociala livet. Det första som lärs ut i familjen är familjevärdena som kommer att vara de grundläggande elementen för livet i samhället och hela människans liv.

Dessa värden bidrar till tillfredsställelse av mänskliga behov , respekterar var och en av sina idéer, drömmar och ambitioner med en betydelse oberoende av omständigheterna som är viktiga för vad de är, vad de menar, vad de representerar och är nära besläktade med aktiviteter och att beteenden som översätts till tankar, begrepp eller idéer, men det som mest återspeglar värdena är beteenden eller vad personen gör.

Familjeförhållandet är den grundläggande grunden för att leva i samhället och därmed förhålla sig till andra människor som gör det möjligt att reglera beteende för kollektivt välbefinnande och kunna ha en harmonisk samexistens .

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020