figure

Termen figurhuvud är ett italiensk ord som består av ordet "testa" som betyder "huvud" och "ferro" som betyder "järn", så figurhuvud översätts som "järnhuvud". Detta ord definierar den fysiska eller juridiska personen som ger sitt namn eller sin underskrift för att stänga ett företag och tar ansvar för något, som i verkligheten tillhör en annan person. Därför agerar figurhuvudet genom att överlappa en annan individ, och låna ut sin identitet för att imitera prestandan i samhället av den som han representerar, vilket gör att denna person kan njuta av de fördelar den ger och undvika juridiska skyldigheter.

figure

Detta ord kan ha en negativ konnotation, eftersom figuren i många fall ofta används för att begå vissa förhandlingar olagligt eller inte mycket öppet. I den politiska världen används den här termen i stor utsträckning eftersom det finns människor som innehar politiska eller offentliga positioner som inte kan använda sina namn för att genomföra vissa förhandlingar eftersom de kan bryta mot sina skyldigheter som tjänstemän, därför begär de någon av tjänsterna Det fungerar som en figurhuvud och därmed inte kopplas till företaget, figurhuvudet ger bara sitt namn (i utbyte mot ett avtalat belopp), eftersom det verkligen finns andra som får vinsten .

Figuren av figurhuvudet eller förnamn som det också är känt, med tiden har gått, det finns många sätt att vara en del av den. Många är inte medvetna om att helt enkelt utlåning av sitt namn eller bankkonto för en transaktion redan blir en figur . På honom faller alla juridiska ansvarsområden för den person han ersätter, även om verksamheten är laglig. På samma sätt måste du svara på rättvisa om verksamheten har samband med narkotikabrott, skatteflykt, penningtvätt etc. Fästhuvudet kanske inte hävdar okunnighet och måste hållas brottsligt ansvarigt för det som begicks.

Det är viktigt att de människor som kommer att bli någons främsta man, vet mycket väl vad verksamheten de har med att göra, eftersom utlåning av sitt namn för att genomföra alla transaktioner eller köp av något för det mesta kan vara ett dubbelkantigt svärd.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020