Fluid Kön

Det flytande könet är ett där olika sexuella identiteter kan lokaliseras. Det manifesteras vanligtvis som en förändring mellan maskulint och feminint eller neutralt ; även om det kan täcka andra genrer och till och med identifiera sig med mer än en genre i taget. Människor som kännetecknas av att vara flytande kön kan ändra sin identitet ofta beroende på sammanhang.

Fluid Kön

Det flytande könet fixar perioder där det genomgår förändringar, ibland identifierar det sig som en kvinna och andra gånger som en man, det kan också ha stadier där det inte identifierar sig med någon .

En flytande könsperson föds med morfologiska egenskaper hos ett specifikt biologiskt kön och beslutar att inte inkludera något binärt kön (manlig eller kvinnlig). På detta sätt definieras inte det flytande könet av dess sexuella läggning eller av förekomsten av vissa sexuella egenskaper, utan av en identitetsfästning till båda konventionella genrer.

Det finns specialister som neurologen Vilayanur Ramachandran som utvecklade en hypotes, där han sade att identitetsvariationen som vätskekönsindivider är närvarande beror på förändringar i vissa delar av hjärnan ; men detta är bara en hypotes.

Som ett relativt nyligen koncept har sociala nätverk varit en faktor som har bidragit till det faktum att termen fluidgenre alltmer erkänns bland befolkningen, utöver uttalanden om personligheter från den konstnärliga världen, som har antagit att vara en del av fluidgenren . Som exempel är den australiensiska modellen, skådespelerskan och TV-presentatören Ruby Rose som påstår sig inte tillhöra någon av de två binära spektra och säger att hon inte riktigt känner sig som en kvinna.

Rekommenderas

inbilskheten
2020
mål
2020
missfoster
2020