följande att föreskrivas

Detta transitive verb hänvisar till fastställandet eller fastställandet av villkoren under vilka ett avtal, avtal eller försäljning kommer att gälla . På liknande sätt kan det hänvisa till genomförandet av ett muntligt avtal mellan två personer. I allmänhet går bestämmelserna om villkoren i avtalet hand i hand med de två inblandade intressena. Det är en term som används allmänt inom det rättsliga området, så det är ganska vanligt att hänvisa till vad som föreskrivs i de lagar som finns i lagstiftningen i varje land, med uttrycket "som föreskrivs i lagen".

följande att föreskrivas

Behandling eller kontrakt kallas det uttryckliga uttrycket för viljan hos två eller flera personer i en fråga som berör dem, eftersom det kan påverka uppbyggnaden av deras tillgångar eller, ja, väsentligt påverka deras livsdynamik. till avtalet upprättas ett dokument, med beaktande av de rättsliga grunderna i ärendet, där båda kan känna till de rättigheter som de har eller inte har, förutom att de fungerar som ett verktyg som man kan använda sig av i fall en av parterna bryter med avtalet.

Avtal kan också vara muntliga, som nämnts ovan. Dessa, efter att ha nått en överenskommelse, läggs inte på papper . Detta är giltigt; om lagen emellertid kräver utarbetande av ett dokument kan resursen inte användas. I händelse av oenighet kan det leda till ännu mer komplexa konflikter, men med vittnes närvaro under genomförandet kan oro lösas.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020