fonologi

Ordet fonologi kommer från den grekiska rotfonos som betyder "ljud" och "logotyp" som översätts som "studie", detta betyder att fonologi är studiet av ljud . Fonologi är en gren av lingvistik som studerar och beskriver ljudet eller allofonen i ett språk, det är också studier hur vart och ett av artiklarna i talorganen måste användas så att ljuden kan sägas på ett lämpligt sätt enligt deras accent eller intonation .

fonologi

I fonologi identifieras fonemet (bokstäver) eller små meningslösa enheter som representerar de minsta fonologiska enheter som hjälper oss att skilja ett ljud från ett annat som "tenn" och "ben", vi bör aldrig förväxla fonem med ljud, på grund av att den ena är en mental bild och den andra är en materiell manifestation av fonemet; fonema kan klassificeras enligt : artikuleringsplatsen, näshålan, munhålan och röstsnören .

Med hänsyn till ledets punkt finner vi följande fonemer: bilabial, läpptandläkare, interdental, tandläkare, alveolär, palatal, velar . Artikuleringsläget eller sättet att utvisa luft: stopp, frikativ, affricate, lateral och levande. Röstsnörens ingripande: döv eller uttryckt.

Varje språk innehåller sitt eget fonologiska system, för det spanska språket består det av 24 konsonanter ; fem vokalfonemer och 19 konsonantfonemer. Vokalfonemer är de som inte hittar någon form av hinder i munhålan när ljudet representeras och när det gäller konsonantfonem finner de någon form av hinder när det gäller att spela ljudet.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020