förening

Förening är det oregelbundna medverkan av verbet att komponera, det vill säga ordnat eller reparerat . Det är ett ord som kommer från latinets röst «composĭtus» som bildas av prefixet «com» ​​som betyder «bredvid» och «positus» partikel av den verbala röst «ponere» som betyder att sätta. Komposit avser generellt något som består av olika delar eller element ; till exempel kan det vara ett ämne som bildas efter förening av två eller flera element eller ingredienser. Det är inom det kemiska fältet där ordet används allmänt för att beskriva en kemisk förening som, som redan nämnts, ett ämne som bildas genom sammansmältning av två eller flera element i det periodiska systemet . Det bör noteras att föreningarna inte kan separeras med rent vetenskapliga metoder utan endast genom kemiska reaktioner.

förening

Ett exempel på ovanstående är vatten som består av syre och väte ; En annan är metan och acetylen, som består av väte i olika proportioner och kol. Varje förening har en fast komposition, det betyder att en viss förening alltid kommer att innehålla samma element med samma procentandelar.

En annan användning av det sammansatta ordet är extraherat från grammatik, där det anpassar sig till orden som bildas av sammanslutningen av två eller flera ord eller termer som redan finns på ett språk, till exempel ord som pennvässare, öppnare, basket, pussel, bittersöt, upp- och nedgångar etc.

I botanik kallas dikotyledonösa växter, örter, angiospermer, buskar och vissa träd föreningar, som skiljer sig på grund av deras enkla blad och blommor; som till exempel kronärtskockan, dahlia bland andra.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020