format

Det kallas "diskformatering", eller helt enkelt "formatering", serien av operationer som utförs för att återställa en hårddisk, ett USB-minne eller en enhet som innehåller data, till sitt ursprungliga läge, raderar, inte definitivt, de uppgifter den innehåller. Generellt gör detta att enhetsminnet kan skrivas om med ny information. I vissa tillfällen är det möjligt att göra en partition av hårddisken ; detta är att skapa olika oberoende divisioner på hårddisken som kan stödja olika filformat.

format

Det finns två typer av formatering ; den första av dem kallas "låg nivå" eller "fysisk formatering", med vilken skivan kan återgå till sitt fabrikstillstånd. Detta består av radering av huvudet av alla sektorer där disken är indelad och lämnar dem utan data. Detta kännetecknas av att det är en mycket långsam process, av den noggrannhet som den måste utföras med. På samma sätt användes det av tillverkaren på alla maskiner innan de distribuerades, så att det inte finns tillgång till tidigare data på maskinen. Men med teknikens utveckling behöver normala hårddiskar inte formatering på låg nivå.

En annan typ av formatering är formatet "hög nivå" eller "logiskt", det som utförs snabbt och delvis, kännetecknat av redigering av filsystemen i varje sektor på hårddisken, vilket gör att den raderar dem. På detta sätt kan du ha hårddiskens hela utrymme igen, även om filerna fortfarande finns; efter ett tag och med lagring av ny data kommer de gamla att skrivas om, vilket gör dem oåtervinnbara.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020