förskjutning

Förskjutning är rörelsen att flytta från en plats till en annan, eller byta ut en person i den position, position eller plats som han upptar. Förskjutningen betraktas också som variationen i kroppens position . Inom fysikområdet är förskjutningen en vektor vars ursprung är läget för kroppen vid en tidpunkt som anses initial, och vars slut är kroppens position i ett ögonblick som anses vara slutgiltigt. Det bör noteras att förskjutningen inte beror på den väg som kroppen följs utan endast på de punkter där den befinner sig vid de första och sista momenten. det vill säga avståndet mellan dem, vilket uttrycks i meter .

förskjutning

En annan definition av förskjutning finns inom området för maritimt, där det representerar vikten och volymen på vattnet som en flytande kropp eller fartyg förflyttar till sin vattenlinje enligt Archimedean Principle. Å andra sidan har vi termen intern förskjutning, det är den situation där människor som ett resultat av förföljelse, hot som hotar över deras liv, väpnad konflikt eller våld, tvingats spontant att lämna den plats där de vanligtvis bor och förblir inom gränserna för ditt eget land . Förflyttning av denna typ sker överallt i världen.

Frågan om intern förskjutning ger också problem ur politisk synvinkel. Regeringar undviker ofta när de erkänner närvaron av sådana befolkningar på deras territorium, eftersom de indikerar att staten inte har skyddat sina medborgare.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020