förskole

Förskola, även kallad förskola eller dagis, är namnet på utbildningscykeln för barn under 5 år som föregår obligatorisk grundutbildning. I vissa länder är det en del av det formella utbildningssystemet, medan det i andra tas som "dagis", där de helt enkelt ges de grundläggande verktygen för att lättare kunna hantera skolan .

förskole

Detta beror på behovet av att täcka de första stadierna i mänsklig utveckling, vilket är ett av de mest avgörande, eftersom mycket av personlighets- och beteendemönstret förvärvas här.

På initiativ av Robert Owen öppnades 1816 den första dagis som ligger i New Lanark, Skottland. Senare, år 1828, i Ungern, öppnade Teresa Brunszvik en "angyalkert" vid hennes bostad. Med detta spriddes konceptet snabbt över hela kungariket Ungern, som då var en av de institutioner som adelsmän och medelklassen riktade sina yngre barn och uppmanade dem att få en utbildning från en mycket ung ålder.

1837, i det nuvarande Tyskland, öppnade Friedrich Fröbel den första institutionen utanför Ungern, som han döpte som "dagis", och detta översattes till "dagis", och expanderade också i detta land, sedan England, och slutligen nådde Förenta staterna.

Mexiko skulle vara det första latinamerikanska landet som har dagis, eftersom du skulle ha resten av subkontinentet i början av 1900-talet, hemlösa barn, som fram till dess var vårdade och utbildade av religiösa institutioner.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020