Fri handel

Fri handel inom den ekonomiska sfären kan utvidgas till intern handel, vilket motsvarar företagens frihet . I en fri marknadsekonomi eller ekonomisk frihet avses frånvaron av hinder som hindrar tillgången till ekonomiska agenter eller kommersiell verksamhet där en individ eller ett företag kan utföra med total frihet utan närvaro av hinder eller särskilda regler som De begränsar, dessutom kan de uttrycka sig för olika friheter som prisfrihet, timmarsfrihet, öppningsfrihet för anläggningar och kontraktsfrihet .

Fri handel

Fri handel är den motsatta vägen till protektionism, som hänvisar till ekonomisk politik som skyddar nationell produktion och handel, registrerar inträde i landet för utländska produkter och baseras på frånvaron av tullar, vilket är det attribut som gäller för varorna, som är föremål för import eller export och på något sätt av kommersiella eller kontingent sätt, skulle förutsägas av de aktuella staterna, fakta, händelser eller förslag i regeringsförordningar, teoretiskt sanitära eller kvalitetskrav .

Fri handel förutsätter eliminering av konstgjorda hinder för frivillig handel mellan individer och företag från olika länder där uttrycket av den fria utbytespositionen som är ekonomisk kontra protektionistisk läran i utvecklingen av en ekonomisk politik för att skydda landets produkter .

I frihandelszonen är de länder som undertecknar avtalet överens om att säga upp gränstarifferna i sig, liksom priserna på alla kommersiella produkter, eftersom ett land på detta sätt inte kan höja priset på varor som produceras i Mexiko genom importtullar. ett annat land som är en del av frihandelszonen .

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020