fruktbarhet

Fertilitet är känt som förmågan hos ett levande varelse att reproducera och i sin tur tillåta arten att stanna kvar på växten. Detta inträffar i fallet med de individer som har de nödvändiga elementen vad gäller fertilitet. Med andra ord kan man säga att fertilitet är en följd av effektiv fertilitet. För många kan fertilitet översättas till antalet efterkommande som en individ kan fader.

fruktbarhet

Detta koncept kan användas inom området biologi och i det används det för att beskriva den kapacitet som ett levande varelse besitter och det kan beräknas genom mätning av frön, gameter etc. Dessutom är det viktigt att notera att fertiliteten avgränsas av olika faktorer som miljön och alla dess variationer, liksom genetiska faktorer. I denna vetenskap är det mycket vanligt att termen fertilitet används som synonym för befruktning . Å andra sidan, i ekologi är fertilitet mycket relevant, eftersom det beror på att en viss population upprätthålls, som nämnts ovan finns det faktorer som kan göra att den varierar.

På det demografiska området kan fertilitet mätas genom antalet barn som en specifik generation har, i allmänhet är detta antal förknippat med kvinnor under hela deras reproduktionsstadium och detta kallas frekvensen för fertilitet, är det också möjligt att det mättes med ett allmänt index, som kallas det allmänna fertilitetsindexet. Det är viktigt att fertilitet inte tas som en synonym för födelse, eftersom det senare endast anger det totala antalet personer som föddes under ett år.

För att beräkna fertilitet kan det göras på följande sätt: först måste de specifika fertilitetsvärdena för kvinnor mellan 15 och 49 år läggas till under en period av 5 år.

Rekommenderas

Kvadrafoniskt system
2020
konceptualisera
2020
perturbation
2020