FTP

Inom datavetenskap kallas det FTP (File Transfer Protocol eller File Transfer Protocol), serien med regler för filöverföring som sker genom ett system anslutet till TCP eller Transmission Control Protocol, som tillåter sändning av filer utan fel. Detta är baserat på klient-serverarkitekturen ; en modell där olika uppgifter distribueras mellan servern och klienten. Den var utformad för att ge hög hastighet när du delar filer; även om det inte är för mycket säkerhet, eftersom alla operationer utförs i ren text, vilket gör det möjligt för hackare att få tillgång till den överförda informationen.

FTP

Detta var ett av de första definierade protokollen (redan innan TCP / IP fanns), som användes för första gången 1971. Det gick igenom en serie modifieringar tills de 1985 slutligen etablerade det format som var har använt RFC 959 till idag. FTP-processen börjar med PI eller User Protocol Interpreter, vilket genererar startkommandot; svaret skickas sedan från serverns PI till användarens PI. Vissa överföringsparametrar är etablerade (lagra, radera, hämta bland andra), så att användarens DTP-dataöverföringsprocess kan upprätta en anslutning till port 20, för att dataöverföringen ska ske.

Med skapandet av detta protokoll kändes också den första sökmotorn, kallad Gopher . Detta fungerade på ett system med sammankopplade maskiner, vars huvudfunktion var att hitta vissa filer med utgångspunkt från deras namn. Varje maskin var avsedd för ett specifikt informationsområde, men den organisation som Gopher tillhandahöll gjorde att det verkade som om de egentligen bara var på bara en maskin. Men med ankomsten av internet föll det i användning.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020