Gag Law

Innan man börjar med själva definitionen bör det noteras att namnet på gaglagar föreslås av dessa människor, eller en grupp av dem som anser att en lag begränsar friheten på något sätt. Om man i vissa länder till exempel har inrättat en lag som reglerar demonstrationer och som också fastställer vissa gränser för medborgarna beträffande deras förmåga att fritt uttrycka sina idéer, är det ganska troligt att nämnda lag kommer att klassificeras som en gag lag, ett faktum som har en viss kontrovers, särskilt i ett demokratiskt sammanhang.

Gag Law

Med en striktare mening är en gag ett begränsande instrument som placeras på en hästkäke så att den lättare kontrolleras. Dessutom används denna term för att beskriva mekanismen som används i vissa maskiner för att stoppa dess drift. I figurativ mening är en gag allt som hindrar en individ från att uttrycka sig fritt.

Inom ett demokratiskt sammanhang anses frihet vara en grundläggande princip. Därför är det inte ett enkelt ord, men det återspeglas i en serie bestämmelser inom den rättsliga ramen som formellt erkänner yttrandefrihet, rörelse, församling och demonstration, bland andra. Om de erkända friheterna har någon form av begränsning är det troligt att det finns vissa grupper av befolkningen som uttrycker sin obehag, eftersom de anser att de begränsningar som lagen strider mot frihetens ande.

Ur en synvinkel där en gaglagar försvaras, ges argumentet vanligtvis att det inte handlar om att begränsa de olika befrielser som redan är etablerade, utan snarare syftar till att ålägga en order för ökad säkerhet. . Till exempel om en lag skapas som förbjuder demonstrationer nära regeringspalatsets högkvarter.

Enligt lagens främjare är syftet med lagen att försvara representanterna för ett lands suveränitet, ett faktum som inte hindrar demonstrationen på andra platser. Även om motsvarigheten till denna rättsliga bestämmelse klassificerar de den som en gag lag, eftersom demonstrationsfriheten ligger över allt annat och det medges inte att det finns någon form av begränsningar i fråga.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020