Gauss-metoden

Gauss-metoden är en metod som bygger på att omvandla ett system med ekvationer till ett annat motsvarande på ett sätt som det stegas ; Denna metod används för att lösa matematiska problem baserade på linjära ekvationsproblem. Eftersom denna Gauss-procedur kan användas i alla typer av linjära ekvationssystem som orsakar en matris, som är kvadratisk för att få en unik lösning, och systemet måste ha så många ekvationer som okända, talar vi om en matris av koefficienter med icke-nollkomponenter i dess diagonal; Det bör noteras att metodens konvergens endast stöds om nämnda matris är diagonalt dominerande eller om den är symmetrisk och samtidigt är den positiv.

Gauss-metoden

I linjär algebra är Gauss-metoden en algoritm för system med linjära ekvationer . Det förstås generellt som en sekvens av operationer som utförs på den tillhörande matrisen med koefficienter. Denna metod kan också, som nämnts ovan, användas för att hitta intervallet för en matris, för att beräkna en matris determinant och för att beräkna omvända av en invertibel kvadratmatris.

Namnet på denna metod beskrivs för att hedra två stora matematiker, en av dem den tyska, benämnd som prinsen för matematik, Carl Friedrich Gauss, som var en stor matematiker, geodest, fysiker och astronom, som bidrog med stor forskning i olika fält, som inkluderar matematisk analys, statistik, talteori, algebra, optik, differentiell geometri, bland andra. En annan som bidrog till gaussmetoden var astronomen, matematikern och optikern Philipp Ludwig von Seidel, också tysk, född i München.

Rekommenderas

Ganadería Intensiva
2020
ärva
2020
Blandade företag
2020