genomresa

Termen transit används vanligen för att hänvisa till transiteringsåtgärder, det vill säga att flytta från en plats till en annan, vare sig det är med bil, cykel eller till fots, genom de olika gatorna och vägarna. De som passerar kan vara människor, djur eller föremål. Människor reser av många skäl: att gå för att studera, att arbeta eller att åka till sina släktingar, bland andra. Medan föremål eller varor, vanligtvis transitering av skäl att flytta eller marknadsföras.

genomresa

Trafiken representerar antalet bilar som rör sig hela dagen längs de olika vägarna.

Svårigheterna som trafiken har haft under de senaste åren inom stadsområden har ökat med tiden, sedan den första bilen dök upp på 1900-talet. Därifrån har människan ägnat sig åt att skapa alla typer av åtgärder eller normer som möjliggör reglering och organisering av trafik: trafikskyltar, trafik åklagare, trafikljus etc.

För närvarande, och på grund av ökningen av befolkningen, kan fordonstrafiken bli katastrof, särskilt under de tidiga timmarna på morgonen och eftermiddagen, vilket är de tider då det är störst tillströmning av fordon och fotgängare.

Överföring av fordon kan ha negativa konsekvenser för miljön, eftersom fordon är de viktigaste föroreningarna på grund av utdrivning av koldioxid, vilket kan skada hälsan för människor som bor i städer. Förutom andra negativa effekter i samband med tung trafik som sonisk förorening och stress.

Trafikstyrning motsvarar de statliga enheterna som ansvarar för att hålla vägarna i gott skick, så att trafiken cirkulerar normalt och utan motgångar. Trafikolyckor är de viktigaste orsakerna till dödsfall årligen i dessa tider, följaktligen vikten av att trafikljuset fungerar korrekt, att gatorna underhålls och att skyltar och motorvägar är korrekta och framför allt straffar de som överträder. trafiklagar .

I astronomi, å andra sidan, finns det ett fenomen som kallas astronomisk transitering som har sitt ursprung när en planet, satellit eller stjärna passerar framför en annan med större volym, vilket gör sin vision svår. Ett exempel på denna typ av transitering är de så kallade "solförmörkelserna" där månen inte tillåter solen att ses.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020