gnoseology

Detta ord härstammar från det grekiska "γνωσις" eller "gnosis" som betyder "kunskap" eller hänvisar till "kunskapens fakultet" plus rösten "λόγος" eller "logos" som betyder "teori", "doktrin" eller "resonemang" och suffixet "ia" som hänvisar till "kvalitet". Epistemologi är en av filialfilialerna, även känd som teori om kunskap, som syftar till att studera mänsklig kunskap i allmänhet, relaterad till dess ursprung, natur och omfattning; Detta analyserar ursprunget till individens kunskap och dess former.

gnoseology

Denna gren ansvarar för att studera olika typer av kunskap som kan uppnås och det möjliga problemet med deras grund . I flera situationer identifieras det med föreskrifternas teori om kunskap eller epistemologi. Gnosologi kan beskrivas som den allmänna kunskapsteorin, vilket återspeglas i tankeens överensstämmelse mellan individen och objektet . I detta plan är det givna objektet något externt för sinnet, ett fenomen, en idé, ett koncept, etc. även om medvetet observeras av individen.

Ofta tenderar epistemologi att förväxlas med epistemologi, även om det bör noteras att det senare också är en kunskapsteori, men den skiljer sig från den förra eftersom den är relaterad till vetenskaplig kunskap, det vill säga till vetenskaplig forskning och alla dessa relaterade lagar, principer och hypoteser . Huvudsyftet med denna gren är att resonera och meditera om roten, principen, essensen eller naturen och kunskapsbegränsningarna eller kunskapens handling .

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020