Grafisk design

Grafisk design är en specialitet eller ett yrke, vars mål är att tillgodose behov av visuell kommunikation . Det handlar om att organisera bild och text, generellt producerad med industriella medel, för att kommunicera ett specifikt budskap till en viss social grupp och med tydliga och definierade mål.

Grafisk design

Det finns olika typer av grafiska mönster:

Persuasion Design : Denna typ av design är inriktad på reklam . Det består av att påverka beteendet hos motivet som observerar nämnda design; används ofta av kommersiella företag för att kunna locka allmänheten.

Design för administrationen: den här typen av design används för att skapa formulär, biljetter, fakturor etc.

Design för information: det är tillägnad tillverkning av tidskrifter, tidningar, böcker etc. På samma sätt används den för tillverkning av trafikskyltar.

Utbildningsdesign: denna designform tillämpas inom undervisningsområdet, att behöva utforma alla slags skolböcker, undervisningskort, etc.

Konstruktionsinstrumentkonstruktioner: det används vid tillverkning av alla typer av kontroller som finns, t.ex. kameror, klockor, datorer.

Vikten av grafisk design bygger på det faktum att han själv utvecklar olika strategier för att uppnå kommunikation ur ett visuellt perspektiv ; Detta faktum är mycket relevant ur marknadsföringssynpunkt eftersom det gör det möjligt att förbereda olika presentationer som omedelbart kommunicerar värde till en potentiell köpare.

En miljö där grafisk design har en enorm vikt är att tillverka tidningar och tidskrifter ; eftersom om du vill generera någon form av lojalitet från allmänheten måste alla visuella element utformas på ett estetiskt sätt.

Grafisk design bygger på en grupp av element som hjälper till att föreställa sig, organisera, projicera och utföra visuell kommunikation eller grafiska verk. Några av dem är: punkt, linje och plan, rymd och volym, asymmetri och symmetri, rytm och balans, struktur och färg, figur och bakgrund, tid och rörelse.

För närvarande har digitala verktyg rådat, när du skapar grafiska mönster, några av dem är: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Publisher, Pixie, bland andra.

Rekommenderas

Ganadería Intensiva
2020
ärva
2020
Blandade företag
2020