gräns

Limit är en term från det romerska ordet "limes" och hänvisar i allmänhet till en etablerad punkt, antingen fysiskt eller psykiskt, som inte kan korsas . Normalt ligger konnotationen av detta ord i användningen som ges i det geografiska fältet, utöver det som antyds av implementering av linjer eller situationer som inte under några omständigheter bör övervinnas.

gräns

När man talar om den rättvisa uppdelningen av territoriella delar, fungerar gränsen vanligtvis som en avgörande faktor, främst förutsatt att mängden utrymme som en viss plats upptar kan särskiljas. Detta kan ses i de fraktioner som kontinenterna har, kallade länder, och som också har sin egen lämpliga territoriella distribution. På detta sätt kan regeringarna i dessa regioner koncentrera sig på att lösa de problem som uppstår mycket mer detaljerat. I matematik förstås det som den punkt till vilken ett värde är ungefärligt följt av i sin tur av en serie parametrar.

När det gäller begränsningarna är gränserna arter med förbjudna trösklar, eftersom de bryter mot reglerna för socialt beteende, eller så kommer de att hänvisa till skada integriteten hos vissa människor. I samhället införs en serie koder som formar individen att agera enligt sina läror och aldrig utveckla attityder "utan kontroll". På psykologisk nivå ses det dock mer som en serie förhållanden som är ordnade när det är dags att berätta för en person. På samma sätt definierar utövare av sadomasochism en serie gränser när man bryter mot skador för att undvika allvarliga olyckor.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020