gränser

På detta sätt kallas de linjer som ligger inom gränserna för en viss region, vare sig det är ett land, stat, distrikt, skapat i syfte att avgränsa de bestämda delarna av land, luft och vatten mellan en region och en annan, utöver territoriella avgränsningar, är en viss regerings jurisdiktion också etablerad över de olika delarna av mark som finns inom dess territorium, vad som händer utanför nämnda territorium blir ett problem för grannstaten.

gränser

Dessa typer av begränsningar är vanligtvis under strikt och ständig övervakning, detta för att förhindra inträde av icke-dokumenterade personer och även för att undvika inträde av ämnen eller föremål som kan skada den normala prestanda för människor och institutioner, etablerade i en land.

Man bör komma ihåg att när man talar om gränser, dessa inte bara omfattar landområdet utan också hav och luftrummet som tillhör ett land, förutom dessa används detta begrepp för att definiera andra typer av gränser som sociala och kulturella och ekonomiskt nämns vissa typer av gränser nedan.

Maritima gränser : Det är dessa utrymmen som kommer att sträcka sig från landets kuster mot havet och som ligger under de gränser som fastställs i internationell rätt. De maritima gränserna bestämmer också dess ekonomiska zoner och kontinentalsockeln, platsen i geografiska termer som överensstämmer med de andra gränserna för de närmaste länderna.

Ekonomisk gräns : de där kommersiell trafik mellan samhällen bosatte sig i nämnda område beaktas . Den ekonomiska gränsen klassificeras mellan: levande eller ackumulerade gränser, som kännetecknas av dess ständiga aktivitet och döda gränser, vars särdrag ligger i frånvaro av kommersiellt utbyte.

Geopolitiska gränser : är de som beror på hur de bildas och på grund av deras permanentitet klassificeras i: statiska gränser och dynamiska gränser. I de statiska gränserna finns det ingen handel eller kulturutbyte, medan det i det dynamiska är det motsatta eftersom de kännetecknas av deras smidighet och rörelse i de aktiviteter som genomförs i den.

Konstgjord gräns: en konstgjord gräns är en som skapades av mänskliga händer för att skilja ett territorium från ett annat, till exempel en vägg eller en vägg, ett monument, luckor, kanaler etc. Det har över tid varit många skäl som har fått många länder att skapa dem, några av dem har varit att förhindra olagligt inträde för människor.

Landgräns: Landgränser definieras som landutrymmet som skiljer en nation från en annan . För avgränsning av en landgräns används vanligtvis synliga geografiska element, till exempel ett berg, en by, etc. Det är därför klassificeringen av naturliga gränser (floder, berg etc.) och konstgjorda (väggar, broar etc.) uppstår.

Territoriell gräns : det är det område där socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt organiserade befolkningar finns . Det markerar gränserna för statlig aktivitet och en främmande stats verksamhet. Ett land har inte myndighet utanför sitt territorium, men det kan hantera de mänskliga och naturliga resurserna som tillhör dess territoriella yta.

Neutral gräns : politiskt och militärt är en neutral gräns det utrymmet mellan två stater som upprätthåller ett konfliktförhållande och där närvaron av militära eller politiska enheter av något slag är förbjuden. Detta inträffar vanligtvis när det finns fredsfördrag eller andra bilaterala eller multilaterala avtal mellan länder.

Luftgräns : flyggränsen används av en nation för att kontrollera dess luftrum, om ett flygplan som tillhör ett annat land av någon anledning skulle flyga över nämnda rymd utan tillstånd, skulle nationens regering kunna tolka det som en invasion och vidta extrema åtgärder, som till exempel att skjuta ner skeppet.

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020