gren

Termen gren har olika definitioner, detta beror på sammanhanget i vilket det används. I biologin representerar en gren en av de delar som utgör ett träd och där bladen växer . Det består av en träkonstruktion inbäddad i trädstammen. Grenarna har olika sätt att utveckla, de kan göra det vertikalt, horisontellt eller diagonalt, varvid det senare är det vanligaste i trädarter. Vissa grenar kan vara flexibla, men de kan gå sönder om de utsätts för en överbelastning, såsom vindens inverkan eller djurets vikt, vilket får grenen att spricka.

gren

När ett träd eller en buske växer många grenar, skickar folk dem att beskära. Beskärning är skärning av grenarna och används för estetiska ändamål för att forma växten och ta bort döda grenar.

En annan användning av ordgrenen är en som relaterar den till namnet på varje område där en disciplin är uppdelad. Till exempel "pediatrik är den gren av medicin som intresserar mig."

I det religiösa sammanhanget är termen rama kopplat till namnet på en gud av den hinduiska religionen . Denna gudomlighet sägs ha födts i Indien och dess huvuduppdrag var att befria sitt land från slaveri till vilket det utsattes av en demon vid namn Ravana. I dag sägs grenen Gud vara mycket populär bland sina trofasta .

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020