Handelskammaren

Det är en institution som består av en grupp ägare till stora, medelstora och små företag, dedikerade till handel, såväl som företagare, vars huvudmål är att öka och utveckla den produktiva sektorn i ekonomin i en viss region, samt förbättring av kvaliteten på de företag som bedrivs där och nivån på konkurrenskraften. Denna organisation måste inrätta med hjälp av ett val, där alla dess medlemmar deltar, ett verkställande råd, så att det har ansvaret för att förbereda sin politik. Rådet bör ha ansvaret för att utse en president och arbetare så att organisationen kan administreras.

Handelskammaren

Styrelseledamöterna som utgör kammaren inrättas genom val av medlemmarna (köpmän och affärsmän) i organisationen själv, som kommer att ha som uppgift att försvara intressena i det ögonblick som deras rättigheter kränks eller ett försök görs. Det är viktigt att notera att verkställande rådet oftast består av entreprenörer och köpmän som har en erfarenhet och utbildning inom affärsområdet, vilket gör dem till de rätta personerna att utföra detta arbete . På global nivå är handelskamrar etablerade på många ställen, i allmänhet styrs de av samma linje.

Åtgärderna som denna organisation kan genomföra är mycket varierande, men de som skiljer sig mest ut är att uppmuntra och utveckla ren handel, i syfte att i största möjliga utsträckning minska de regler som införs på nämnda sektor i en viss region, främja fri konkurrens, de söker förbättring och ökning av produktionssektorn, de tillhandahåller juridisk service inom nämnda område etc.

Sedan forntiden är det känt att det har funnits olika siffror som har gett sig själva uppgiften att styra och organisera kommersiell verksamhet, särskilt i Mellanöstern, ett av de fakta som visar detta var grundandet av Universidad de las Mercedes i Spanien. året 1443. Ett århundrade senare uppstod den första handelskammaren i modern tid, kallad laddningskonsulatet till Indien också i Spanien och därifrån uppstod den Merida denominerade provinsiella handelsdelegationen, varav den första på den amerikanska kontinenten .

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020