handledare

Ordet tutor kommer från det latinska '' tutor '' som kommer från verbet '' mutter '' som betyder att observera, dirigera, skydda och är det som täcker nämnda oförmåga och får mig att agera på det rättsliga området och kan ersätta eller sätta en person eller sak på plats, lika mycket i förvaltningen av hans person som i hans varor.

handledare

När vårdnadshavaren accepterar ståndpunkten vid domstolen och är föremål för en rad skyldigheter, till exempel arkivering hos domstolen, är det inventeringen av förmyndighetstillgångarna och de ansvarar årligen för administrationen av avdelningens tillgångar vid domstolen.

I handledningen är den verksamhet som ges för att ta hand om en person eller deras tillgångar i fall på grund av deras minoritet eller andra orsaker, den har inte full civil kapacitet men det hänvisar också till en persons riktning eller skydd från en annan.

Lärarens position på utbildningsnivå är lektionsfunktionen som är en del av lärarens aktiviteter där det förstås som ett individualiserande och personifierat element som tenderar att känna igen eleven eller skillnaden hos eleven som i allmänhet handledningen går utöver undervisningen formellt som omfattar alla upplevelser.

Förmyndarskap är riktningen för försvar och skydd av en person i förhållande till en annan, i utbildning och handledning förstås det som en kompletteringsprocess under barnets bildning, vilket innebär personlig uppmärksamhet och i allmänhet överskrider formell instruktion.

Rekommenderas

inbilskheten
2020
mål
2020
missfoster
2020