Handlingsplan

En handlingsplan förstås som presentation av vissa uppgifter som måste genomföras under en viss tid, det vill säga det är det ögonblick då uppgifterna beslutas, beslutas och tilldelas, där tidsgränserna definieras för att utföra dem. och användningen av vissa resurser beräknas; Dessa uppgifter måste utföras av vissa personer under en tidigare bestämd och specifik tid genom användning av en uppsättning resurser som tilldelades dem för att uppfylla ett specifikt mål. Handlingsplanerna har det allmänna målet att veta och förstå om genomförandet, genomförandet och spårningen av planeringen kring handlingsaktiviteterna.

Handlingsplan

Handlingsplanerna är en teaminsats, det är därför en serie människor måste samlas in för att utföra dessa fasta uppgifter, och när man genomför detta projekt måste det beaktas så många element som vilket mål som ska uppnås, hur mycket och Vilken kvalitet vill du uppnå, hur länge vill du genomföra det, var eller var vill du genomföra programmet, med vem och med vilken personal eller ekonomiska resurser har du och vill uppnå, som att veta om målet uppnås genom av utvärderingen av processen och hur man vet om resultatet uppnåddes och var framgångsrikt genom att utvärdera de erhållna resultaten.

En handlingsplan görs för att uppnå vissa mål som ställs in i ett företag eller någon annan typ av organisation, och också eftersom det verkligen hjälper att inte misslyckas och därmed kunna uppnå den framgång som många önskar.

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020