helgerån

"Sacrilege" anses vara varje handling eller diskurs där respekt eller förakt på ett eller annat sätt för ett objekt, enhet eller person som anses vara heligt . Element härrörande från sakrilege är avskärelse, där en helig symbol eller objekt används respektlöst eller felaktigt, och hädelse som, utöver sin definition av lögner, också handlar om alla dessa ord som de har en stötande effekt på heliga enheter. Ordet kan också hänvisa till den teaterföreställningen Sacrilegio, ett stycke skriven 1927 av Ramón María del Valle-Inclán och ingår i Altarverket av girighet, lust och död .

helgerån

Sacrileges är indelade i flera kategorier, beroende på mål för obscenitet, och är som följer: personlig sacrilege (förolämpningar riktade mot en person i ett religiöst embete, såsom en nunna eller en präst, och de funktioner som han utför i kyrkan), lokalt sakrilege (profane handlingar som begås inom en religiös område) och det kungliga sakrilegiet (där vissa heliga föremål inte respekteras).

Dessa metoder har observerats sedan urminnes tider; Under Romerrikets tid, när den romerska lagen utövades, minskades sakrilege till stöld av varor som ansågs vara heliga . När medeltiden äntligen börjar, med fallet av resterna av imperiet, breddas definitionen. Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till den kulturella rikedom som planeten är försedd med; därför har betydelsen av heligt och profan varierat kraftigt över tid, vilket inte tillåter en objektiv bedömning av de omständigheter där ett heligdom begås.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020