hemerography

Hemerografi är en av grenarna inom kommunikationsvetenskap som syftar till att samla de mest enastående egenskaperna hos en publikation som finns i en tidning, tidskrift eller något tryckt medium. Den extraherade informationen markeras som att den förblir densamma, det vill säga den ändras inte på något sätt, eftersom syftet med att utföra denna process är att analysera den i detalj. Traditionellt används hemerografía för olika ändamål, särskilt för att förbereda små rapporter om den typ av information som förlaget ansvarar för eller för att förbereda en kort sammanfattning av en specifik nyhet, vilket är viktigt för dem som beslutar att analysera den. .

hemerography

Ett element som är nära besläktat med hemerografin är framställningen av tidningsark, som ska ge en kort beskrivning av en tidning eller tidskrift som används för forskningsarbete. Det finns många detaljer som sticker ut, som kan fungera som en källa till information för att lägga till innehåll när man skriver den slutliga rapporten. Det finns emellertid en serie regler som reglerar dess förverkligande, såsom att inkludera tidningens namn, dess redaktör, ursprungslandet, det datum den valda utgåvan publicerades och antalet sidor den innehöll.

På samma sätt kan dessa uppgifter variera om det är en artikel som sådan och blir författarens namn, artikelnamn, tidningsnamn, ursprungsland, publiceringsdatum och antalet sidor det täcker. skrivandet. Efter att ha angett alla ovanstående skulle vi fortsätta att göra en sammanfattning med det viktigaste som texten innehåller.

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020