Hess lag

Hesss lag i termodynamik används för att indirekt kontrollera reaktionsvärmen, och enligt föregångaren till denna lag inrättar den schweiziska kemisten Germain Henri Hess 1840 att, om en process av reaktanter reagerar för att ge en process med produkter, värmen Reaktionshastigheten frisatt eller absorberad är oberoende av om reaktionen utförs under en eller flera perioder. Med andra ord, reaktionsvärmen behöver bara reagensen och produkterna, eller också att reaktionsvärmen är en tillståndsfunktion.

Hess lag

Hess var helt ägnat åt kemi och ett av de mest kända verken var lagen om den ständiga summan av värme, som senare kallades Hess lag till hans ära; Det förklarade främst att entalpin av en reaktion kunde uppnås genom att algebraiskt lägga till entalpierna från andra reaktioner, vissa kopplade till den som är viktig. Hess's Law är användningen av kemiska reaktioner som blir en av de första principerna för termodynamik .

Denna princip är ett adiabatiskt stängt system, det vill säga att det inte finns någon värmeväxling med andra system eller deras miljö som om det är isolerat, som utvecklas i en inledande fas till en annan slutfas. Till exempel:

Bildningsvärmen ðH1 av kolmonoxid, CO:

C + 1/2 02 = CO AH1

Det kan inte fastställas direkt i miljön där det produceras, en del av CO omvandlas till CO2, men om det kan mätas direkt med kalorimetern värms reaktionen vid nästa processer:

CO + 1/2 O2 = CO2

AH2 = 282´6 kJ / mol

C + O2 = CO2

AH3 = -392´9 kJ / mol

Reaktionsvärmen är den algebraiska summan av värmen av dessa reaktioner.

Reaktionsvärmen för en etablerad kemisk process är konstant densamma, oavsett vilken process som utförs av reaktionen eller dess mellanfaser.

Enthalpy är en magnod av termodynamik som representeras av versalerna H och beskriver mängden energi som ett system utbyter med sin miljö. I Hess lag förklarar han att entalpinförändringarna är additiva, ΔHneta = ΣΔHr och innehåller tre regler:

 1. Om den kemiska ekvationen inverteras, inverteras ΔH- symbolen också.
 2. Om koefficienterna multipliceras multiplicerar du ΔH med samma faktor.
 3. Om koefficienterna är uppdelade, dela ΔH med samma delare.
 4. Exempel: Reaktionsentalpin beräknas för reaktionen:

  2 C (s) + H2 (g) → C2H2 (g )

  Uppgifterna är som följer:

  Hess lag

  Ekvationerna som motsvarar de givna entalpierna presenteras:

  Hess lag

  Reaktanterna och produkterna från den sökta kemiska reaktionen finns i dem:

  Hess lag

  Nu måste ekvationerna justeras:

  • Ekvation (1) måste inverteras (entalpinvärdet är också inverterat).
  • Ekvation (2) måste multipliceras med 2 (multiplicera hela ekvationen, både reaktanter och produkter och värdet på entalpin, eftersom det är en omfattande egenskap .
  • ekvation (3), är densamma.

  Summan av de monterade ekvationerna bör ge problemekvationen.

  • Reaktanter och produkter läggs till eller avbryts.
  • Enthalpies läggs algebraiskt.

  Hess lag

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020