hierarki

Ordet hierarki kommer från det grekiska "hieros" som betyder heligt, gudomligt och "arkhei" betyder ordning eller regering; därför betyder hierarki "helig ordning . " Men detta är en process genom vilken de olika typerna, kategorierna och krafterna klassificeras och organiseras, åtföljer ett föreskrift av största vikt. Denna term kan tilldelas en person som har en värdefull position inom en organisation. När vi nämner hierarki hänvisar vi till en kvalitativ och kvantitativ ordning, till högre eller lägre enheter eller individer, vi talar om en skala steg som skiljer sig från en serie saker, antingen konkreta eller icke-konkreta, där den som är på toppsteget Det betraktas som överlägset, starkare, framgångsrikt, etc. och har makt över andra.

hierarki

Hierarkin utgör en stigande eller fallande ordning; och nämnda terminologi är vanligtvis helt förknippad med makt, vilket är förmågan och talangen att vara i ledning. Hierarki definieras också som en uppsättning individer som tillhör samma rang eller kategori inom en organisation eller enhet som sådan. Å andra sidan hänvisar det också till en högre rankad varelse som innehar eller utövar en position av avgörande betydelse i ett visst företag.

Det finns olika typer av hierarki, eftersom den sociala hierarkin är den ordning som upprättas mellan de olika sociala klasserna, beroende på deras ekonomiska och politiska makt . Det finns också hierarkin av jurisdiktion, det är detta som kyrkan ger eller beviljar för att styra sina troende eller följare. Och slutligen betonar detta ord ibland en uppsättning kategorier och nivåer som finns i en lärarkyrka.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020