hieroglyphic

Det är en typ av skrift baserat på grafiska figurer från antiken, uppfunnet av egypterna . Detta härstammar från två grekiska ord: "ἱερός" (hieros) heligt och γλύφειν (glýphein) 'mejsel, gravera'. Hieroglyphic symboler utgör kanske det äldsta organiserade skrivningssystemet i världen, och en av de viktigaste för Egypts historia och befolkningen intill den.

hieroglyphic

Den här skrivartypen kan visualiseras på templen och gravens väggar, den bör skrivas i rader eller kolumner både till vänster och höger, för att identifiera rätt sida när du börjar läsningen, bara den riktning som pekade på siffrorna. Med tiden förbättrades dess linjer och ändrades till mer kuriva former, underlättade läsningen och skrivningen av dess rader, och adderade några viktiga symboler i Egypten.

Det är värt att notera att innebörden av varje figur och symbol dekrypterades tack vare upptäckten av Rosetta-stenen, som innehöll texter i hieroglyfiska, demotiska och oaktuella grekiska skrifter under år 1799. Och de som ansvarade för att tolka eller dechiffrera dessa skrifter var Forskare Thomas Young och Jean-Francois Champollion, den senare som kunde visa metoden att läsa 1822 med bara 23 års ålder.

Hieroglyfer användes i över 3600 år av det egyptiska folket . Med årens gång gick utländska befolkningsgrupper in i Egypten, förändrade och förändrade sina forntida skrifter på ett visst sätt, lägger till nya element och förskjuter hieroglyferna.

Rekommenderas

överkänslighet
2020
gjorden
2020
Social lagstiftning
2020