Hjälp

Detta transitive verb hänvisar till handlingen att göra något som helt ointresserade av en annan person för att bli av med arbete eller så att han kan komma ur den normalt svåra situation han befinner sig i, vilket kan påverka hans integritet. fysiska, moraliska eller mentala. I allmänhet är detta begrepp relaterat till en persons moral, värderingar och utbildning, eftersom deras utveckling beror på det område där de arbetar. Det tillämpas på ett stort antal områden, till exempel politik, ekonomi, vetenskap och humaniora, vare sig det är en konstnärlig föreställning eller helt enkelt en ärlig handling.

Hjälp

Utländskt stöd är å andra sidan det som sänds av ett utvecklat eller första världsland, till ett utvecklingsland eller ett framväxande land, för att främja en förbättring av deras ekonomi. Dessa stimulerar industrialisering och produktion. Denna form av stöd har kritiserats starkt över tid, eftersom det land som skickar stödet kan ha både politiska och militära intressen såväl som ekonomiska intressen genom att skapa nya marknader för att främja sin egen export.

Humanitärt bistånd skickas också till länder som befinner sig mitt i krigföring eller har drabbats av någon typ av katastrof, vare sig det är naturligt eller av människan . Runt i världen inträffar otaliga kollektiva tragedier, från vilka, för att uppnå en gynnsam återhämtning, är hjälp av andra nationer nödvändig . Exempel på detta ses när orkaner och jordbävningar påverkar vissa stater såväl som icke-naturkatastrofer, till exempel den som inträffade i Tjernobyl.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020