homogen

Den homogena rösten kommer från det latinska "homogenĕus" är de som tillhör eller är relaterade till att karakterisera två eller flera saker eller levande varelser som har liknande karaktär som utgör samma kön. Detta gör förklaringen till alla samma karaktärer som är en blandning eller en homogen substans som visar eller exponerar en komposition och en enhetlig struktur som är när de har samma form, sätt att vara eller intensitet, i hela dess varaktighet eller förlängning.

homogen

Det homogena systemet skapas av en enda fas som ur kemisk synvinkel exponerar sina intensiva egenskaper med samma värde vid alla punkter. Det första steget att granska eller analysera om en blandning är homogen är visualiseringen om det inte är möjligt att känna till de olika faserna eller komponenterna och därmed överensstämmer denna blandning med homogenitet .

Inom naturvetenskapen kallas kemi ett materialsystem för alla kvantiteter eller delar som tillhör universum, som är isolerade för analys och studie. Dessa materialsystem utför intensiva egenskaper som inte beror på mängden ämnen eller storleken på en kropp, så värdet förblir oförändrat när man delar upp det initiala systemet i flera delsystem och av dessa skäl är de inte tillsatsegenskaper och de omfattande egenskaperna är som är under kontroll av mängden ämne eller storleken på en kropp, storlekar där värdet enligt en proportion till storleken på systemet det beskriver.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020