http

Http står för " Hypertext Transfer Protocol " är ett överföringsprotokoll där ett system används där överföring av information mellan olika tjänster och klienter som använder webbsidor tillåts. Detta system utvecklades av de internationella institutionerna World Wide Web Consortium och Internet Engineering Task Force, som slutfördes 1999 .

http

Här används alla typer av överenskommelser via Internet och gör det enklare att definiera den del av grammatiken som studerar hur ord kombineras och relateras till stora sekvenser, klausuler och meningar.

Rollen som språkliga uttryck, där olika typer av webbprogramvara används - både klienter och praktiseringsservrar, i motsats till teori eller teori för att ha ett förhållande mellan handling eller känsla, särskilt mellan en dator och användaren.

Http är en exekvering av ett program, där det finns en databas, översättning och andra funktioner där all information som webbsidan fungerar genom detta protokoll identifieras av URL: n eller adressen där det finns ett typiskt HTTP- protokollavtal som är Den består av en rubrik följt av en vit linje och sedan en data där den åtgärd som krävs av en server definieras.

Applikationerna och webbnavigeringarna där åtgärden med HTTP kompletteras, som till exempel med de så kallade '' cookies '', som tillåter spara sessioninformation och den funktion som detta protokoll inte har eftersom det fungerar utan tillstånd och Det kräver att HTTP- protokollet inkluderas för att det ska fungera korrekt och följs vanligtvis av den aktuella koden '' www '' och sedan den specifika adressen på webbplatsen du vill besöka.

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020