hydrodynamik

Hydraulik studerar vätskor i rörelse. Varför bland annat studeras tryck, hastighet, vätskeflöde och flöde. I studien av hydrodynamik är Bernoullis teorem, som handlar om lagen om bevarande av energi, av största vikt, eftersom det påpekar att summan av de kinetiska energierna, potentialen och trycket av en vätska i rörelse På ett visst sätt är det samma som alla andra punkter. Hydrodynamik undersöker grundläggande inkomprimerbara vätskor, det vill säga vätskor, eftersom deras densitet praktiskt taget inte förändras när trycket som utövas på dem förändras.

hydrodynamik

Ytspänningen för en vätska kallas sålunda den för den energi som krävs för att öka dess ytarea per enhet. Denna definition innebär att vätskan har en motståndskraft att öka ytan. Denna effekt gör att vissa insekter, som skomakaren, kan röra sig längs vattenytan utan att sjunka. Ytspänning (en manifestation av intermolekylära krafter i vätskor), tillsammans med krafterna som kommer i kontakt med dem, ger upphov till kapillärverkan. Som en effekt har den höjden eller trycket på ytan av en vätska i kontaktområdet med ett fast ämne.

I fluiddynamik är flöde mängden vätska som passerar i en tidsenhet. Det identifieras vanligtvis med det volumetriska flödet eller volymen som passerar genom ett visst område i tidsenheten. Mindre ofta identifieras det med massan eller massan som passerar genom ett visst område i tidsenheten .

Fluidmekanik är den gren av mediemekanik som fortsätter, den gren av fysik som i sin tur studerar rörelsen av vätskor och även de krafter de orsakar. Den grundläggande definierande egenskapen hos vätskor är deras oförmåga att motstå skjuvspänningar (vilket gör att de oroar sig på ett bestämt sätt). Dessutom studerar den växelverkan mellan vätskan och konturen som begränsar den. Den grundläggande hypotesen som all fluidmekanik bygger på är den kontinuerliga mediumhypotesen.

Turbulent flöde kallas för rörelse av en vätska som inträffar kaotiskt och där partiklarna rör sig på ett oroligt sätt och banorna i partiklarna bildar små aperiodiska (okoordinerade) virvlar som vatten i en stor kanal. downhill. På grund av detta är banans bana möjlig att förutsäga upp till en viss skala, från vilken partikelns bana är oförutsägbar, mer exakt kaotisk.

Rekommenderas

termodynamik
2020
Storstadsområdet
2020
hermeneutics
2020