hyperkub

Hyperkuben eller tesserakt är figurer som bildas av två tredimensionella kuber förskjutna i en fjärde dimensionell axel som definieras som en ur faskub, vilket betyder att den är feljusterad eller otillräcklig vid tidpunkten, men det kan sägas att för varje del av tiden, de rör sig alla tillsammans och du kommer inte att kunna se en hyperkub i den fjärde dimensionen, eftersom du bara skulle se universums punkter och du kommer att se en gemensam kub.

hyperkub

Den kubiska formen som är relaterad till denna geometriska kropp kommer bara att se en hyperkub i händelse av att den rör vid 3D-rymden parallellt med en av dess ansikten, hyperkuben består av 8 kubiska celler, 24 kvadratiska ytor, 32 kanter och 16 vertikaler, men vi måste alltid vara medvetna om utvecklingen av polynomet (x + 2) ^ n där det sägs att värdet av '' '' motsvarar antalet dimensioner, i det här fallet skulle det vara 4 och '' X '' indikerar längden eller bredden på den liksidiga dimensionella figuren, vilket är när den har alla sidor eller kanter lika.

Hyperkuben, förutom att vara en siffra, är också en del av databasen som används för att utföra olika typer av aktiviteter såsom sammanfattningar, statistik, prognoser och andra typer av informationsprocesser, när den datakällan erhålls där många information registreras. De använder OLAP-metodiken genom en hypercube som bearbetas genom att ackumulera de kriterier som krävs av användaren som äntligen kommer att använda informationen som redan behandlas på detta sätt.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020