hypertext

Hypertext är verktyget för textkomposition där det är möjligt att beställa informationen på ett icke-sekventiellt sätt genom att länka artikeln som för närvarande konsulteras med andra relaterade ämnen. Den vanligaste formen där hypertexter presenteras är hyperlänkar, de automatiskt länkade referenser som, när de trycks ner, får datorn att visa textmaterialet i ett relaterat dokument. Bland annat fördelar, detta gör att information kan lagras i stora mängder, utan att behöva tillgripa en lång text.

hypertext

Det är viktigt att notera att hypertexter inte bara hänför sig till att vara textinnehåll utan också inkluderar andra grafiska former, såsom teckningar, bilder och videor; Till detta läggs till det faktum att du, efter hypertexter, surfar på webben, eftersom webbläsare är verktygen som låter dig läsa dem.

Detta geniala system gör det möjligt för användaren att ha mycket mer data relaterade till ämnet de forskar eller är intresserade av, vilket ger dem ett brett perspektiv på det. Det började omkring året 1945, då Vannevar Bush, med skapandet av sin Memex-databas, beslutade att mekanisera och ansluta informationen som fanns i den. 1965 anländer Ted Nelson med Xanadu, ett system där det är möjligt att få ett dokument att visas i olika texter. Från detta visas allianser och nya kopior där hypertexten är bättre. Höjdpunkten inträffar emellertid 1993, då Mosaiken, en webbläsare designad av NCSA.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020