I relä

Ordet relä i ett mycket mer generellt begrepp betyder att ersätta någon med en annan. Den vanligaste användningen är att hänvisa till handlingen om att efterge sig en person, antingen från deras anställning eller verksamhet som de vanligtvis utför. Till exempel: "Pedro's lättnad har inte kommit ännu och hans vakt kommer att avsluta."

När personens lättnad kommer kommer personen inte längre att kunna utföra den aktivitet som han / hon gjorde, men nu kommer den som lindrar honom / henne att ansvara för att utföra samma aktivitet.

I relä

Inom medicinska, militära, allmänna säkerhetsorganisationer etc. Termen för relä hanteras vanligtvis, eftersom funktionerna för de människor som arbetar inom dessa fält är vakta, därför är bilden av reläet alltid närvarande.

Men inom idrott används också ordet relä, särskilt när det gäller friidrott . I denna sportspecialitet är stafetten en praxis som består av att bilda lag på fyra och där en av löparna reser ett visst avstånd och sedan passerar ett slags metallrör som kallas "vittne" till en av hans lagkamrater, som kommer att befria honom och turnén kommer att fortsätta, sedan kommer detta att skickas till den andra och så vidare progressivt fram till slutet av loppet.

Vid stafett kan ett lag diskvalificeras om till exempel: metallröret faller till marken. Om vid utbytet sker det inte korrekt. Om den andra friidrottarens väg hindras, bland andra.

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020