Induktiv metod

Den induktiva metoden är den vetenskapliga metoden som når allmänna slutsatser baserade på hypoteser eller speciella antecedenter . Källor uttrycker att denna metod ursprungligen kan associeras med studier av Francis Bacon i början av 1600-talet. Den induktiva metoden baseras vanligtvis på observation och experiment av konkreta fakta och handlingar för att nå en allmän resolution eller slutsats om dem; det vill säga, i denna process börjar man med uppgifterna och slutar de når till en teori, därför kan man säga att de stiger från det specifika till det allmänna . I den induktiva metoden anges allmänna lagar om föremålens beteende eller beteende specifikt baserat på observation av specifika fall som inträffar under experimentet.

Induktiv metod

Metoden som används för att utföra denna process kan sammanfattas i fyra steg, som inkluderar att observera fakta eller handlingar och registrera dem. Vetenskaplig utredning börjar alltid med ett visst fenomen, som inte har någon egen förklaring inom av den möjliga vetenskapliga kunskap som finns vid varje given tidpunkt; sedan kommer utarbetandet av en hypotes eller analysen av vad som tidigare observerats, här bildas en möjlig förklaring och möjlig definition av vad som observeras; Därefter, i den tredje delen av processen, presenteras avdraget för förutsägelser eller klassificeringen av de tidigare erhållna stiftelserna . Dessa förutsägelser formuleras från hypotesen; och slutligen det fjärde steget som experimentet inleds , och vi finner representationen av de universella uttalanden som härrör från forskningen som genomfördes.

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020